Adatvédelem

Kedves Gazdik! Tisztelt állattulajdonosok!

Az adminisztrációs kötelezettségeink teljesítése céljából a kedvence ellátása során Önnek meg kell adnia számunkra nevét, lakcímét és egyes esetekben egyéb elérhetőségi adatait. Az adatszolgáltatással kapcsolatosan a következő fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmüket:

a)      az Ön által átadott személyes adatai kezelésének jogalapja az Önnel kötendő szerződés teljesítése az Ön állatának vizsgálatára, gyógykezelésére, ellátására (a szóbeli szerződés is szerződés!), valamint jogi kötelezettség teljesítése (a 2012. évi CXXVII. tv. 43.§ alapján munkanapló vezetési kötelezettsége, illetve áfás számla kiállítása esetén a számviteli- és adójogszabályokban foglaltak szerint),

b)      az adatok címzettje a betegellátással foglalkozó állatorvos, illetve áfás számla esetén a pénzügyi, számviteli feladatokat ellátó adatfeldolgozónk, 

 

c)      az adatkezelés időtartama esetében irányadó a munkanaplóval kapcsolatos jogi szabályozásban rögzített követelmények, illetve az adójogszabályokban foglalt 8 év,

d)     tájékoztatjuk, hogy az adatok feldolgozásához adatfeldolgozót veszünk igénybe, 

e)      az Ön adatai esetében adattovábbításra csak jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor, 

f)       Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

g)      tájékoztatjuk továbbá, hogy egyes esetekben a személyes adat szolgáltatása jogszabályon, illetve szerződéses kötelezettségen alapulhat és a szerződés megkötésének (szolgáltatás igénybevételének) előfeltétele a személyes adatok megadása, illetve

h)      az Ön adatszolgáltatásának elmaradása bizonyos esetekben a szerződés megkötését, a szolgáltatás nyújtását, illetve teljesítését akadályozhatja vagy azt meghiúsíthatja. 


Adatkezelésünkről részletesebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashatnak, mely recepciónkon található.